Que é a AIC?

A Asociación “Asemblea de Investigadoras de Compostela” (AIC) é un lugar de encontro onde poder debater sobre as diferentes problemáticas que afectan ao colectivo investigador da USC. Ten como obxectivo principal defender os dereitos e aspiracións dunha carreira profesional digna das persoas investigadoras da USC exista ou non exista un vínculo xurídico e/ou remuneración.

Está formada por persoal de investigación, técnico e de xestión, e busca tratar as problemáticas de todos estes colectivos.


Como se organiza⁉️

  • Realización de asembleas xerais, nas que debater sobre as problemáticas existentes e camiños a tomar.
  • Organización interna en grupos de traballo, que se crean e eliminan segundo a necesidade, e nos que se participa dunha forma máis activa para resolver as problemáticas e inxustizas detectadas.

Grupos de traballo actuais

Estes son os grupos de traballo (GdT) activos neste momento, se te animas a participar nalgún podes contactar coa asemblea. Non te preocupes se cres que non vas poder estar a tope en todo momento, cada persoa aporta o que pode cando pode, e calquera mínima axuda pode ser esencial para acadar o obxectivo! Se queres coñecer as tarefas concretas nas que está a traballar cada GdT podes ir a este documento.

GdT de Axudas e Calidade

O Grupo de Axudas e Calidade é un órgano no cal converxen dúas vertentes de traballo. Por un lado, é o espazo encargado de atender e analizar todo o relacionado cos Programas de Axudas destinados á investigación e á mobilidade nos diferentes tramos da carreira (seguimento de requisitos, número de axudas, sistema de avaliación, transparencia, etc. e denuncia de posibles irregularidades). Por outro lado, persegue o mantemento dun estándar de calidade na formación do persoal investigador e no desempeño das súas tarefas, así como contribuír á igualdade de oportunidades entre os diferentes colectivos de investigación.

Coordinadora: Carme Pacín

GdT de Dereitos Laborais

Este grupo de traballo é o encargado de atender ás cuestións relacionadas cos dereitos laborais do persoal investigador da universidade. Este obxectivo implica estar ao tanto da situación laboral do colectivo e de todos os posibles cambios, vulneracións e incumprimentos que lle afecten. O traballo do GdT abrangue así dúas vertentes fundamentais: unha de análise e diagnose, e outra de denuncia.

Coordinador: Francisco J. Cardama

GdT de Xénero

O Grupo de Xénero é o órgano de escoita, análise e denuncia das situacións de desigualdade por razón de sexo ou xénero no seo da USC. Actúa como observatorio do cumprimento de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito universitario e busca contribuír ao establecemento dunha universidade máis inclusiva e feminista.

Coordinadora: Noelia Pérez

GdT de Contidos

O Grupo de Contidos abrangue, principalmente, dúas liñas de traballo. Por unha banda, encárgase da pescuda, análise e presentación de datos referentes á investigación e á situación das investigadoras nas diferentes etapas da carreira investigadora. E por outra, elabora e recompila materiais que poidan resultar de utilidade a outros GdTs.

Coordinadora: Fernando de la Torre

GdT de Comunicación

O GdT de Comunicación é o encargado de xestionar as comunicacións da asemblea, tanto a nivel interno como co exterior. Isto conleva xestionar as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), a páxina web, o correo interno, a comunicación entre os grupos de traballo que conforman a asemblea, así coma outros servizos que poidan xurdir durante a vida da mesma.

Coordinador: María Ferreiro