Complemento por antigüidade (trienios)

Estado actual (outubro 2020)

 • Ante a socialización da demanda por parte da AIC moitas investigadoras pre- e posdoutorais (PDI Laboral) solicitaron por rexistro o complemento por antigüidade víndolle este denegado. A USC négase a pagalo de oficio ata que unha demanda colectiva os obrigue. Os sindicatos traballan nesa demanda colectiva mais o proceso alongarase segundo nos din máis de 1 ano. O 31 de agosto de 2020 comezou ese proceso cun recurso de CCOO pola vía administrativa.
 • Mentres tanto, moitas investigadoras continúan a solicitar e demandar individualmente o complemento para que o seu dereito non prescriba (1 ano ao ser unha reclamación de cantidades).

A sentenza que respalda este dereito podedes atopala nesta ligazón.

Preguntas frecuentes

 • Que é o complemento por antigüidade ou trienio?
  • É literalmente un complemento salarial co cal se compensa a fidelidade dunha traballadora ou a experiencia adquirida durante o tempo de servizos prestados. Cada 3 anos de antigüidade (a tempo completo ou a tempo parcial, con contratos continuados ou con espazo temporal entre eles, e contando tamén antigüidade en organismos públicos) conséguese un trienio na USC. É dicir, se levas 3 anos traballando na universidade, correspóndeche 1 trienio, se levas 6 correspóndenche 2, etc. Este dereito vén regulado nos convenios correspondentes.
 • A canto equivale un trienio?
  • Depende de se es PDI ou PAS. Se es PDI (cómpre lembrar que o persoal predoutoral e posdoutoral contratado con cargo a un programa de RRHH -Xunta, FPU, FPI, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal…- é PDI Laboral), como no caso da demanda gañada, o complemento por trienio é o correspondente ao do persoal funcionario do subgrupo A1. No ano 2020 son 46.32 €/mes máis extras tal e como se pode ver en https://www.usc.es/gl/servizos/sxp/taboas/tabPDI20.html.
 • Importante! O primeiro trienio tes que solicitalo. Non o aboan automaticamente.
  Importante solicitar o trienio nada máis cumprir os 3 primeiros anos de antigüidade, pois de non facelo só che aboarán o complemento dende o momento que o solicitaches.
 • Como se solicita?
 1. Enviando por rexistro da USC o formulario pertinente que podedes atopar nesta ligazón: https://www.usc.es/gl/servizos/sxp/antiguedad.html
 2. Se a universidade responde negativamente queda o dereito a presentar un recurso de reposición no prazo de 1 mes (opcional, podes pasar directamente ó paso 3).
  Nota: Se a USC non responde agardade a comprobar se o trienio vén incluído na nómina do segundo mes tras rexistrar o formulario (i.e., agardar 2 nóminas). Se nesa nómina non se ve reflexado o trienio nin a USC contactou con vós, contactade co Servizo de Xestión de Persoal da USC por teléfono ou correo electrónico para interesarvos polo asunto. Se optades polo primeiro, pedide sempre copia por escrito vía correo electrónico do que vos comuniquen.
 3. Finalmente, se a solicitude (e o recurso, de ser o caso) é desestimada, hai que acudir á xustiza. O prazo é de 2 meses dende a recepción da resposta da USC.