Indemnización por extinción de contrato

Estado actual (novembro 2020)

Sentenzas que amparan este dereito:

Sentenza que non ampara este dereito:

Preguntas frecuentes

 • A indemnización por extinción de contrato é un dereito laboral básico recollido no Estatuto dos Traballadores para contratos temporais.
 • A USC non aboa esta indemnización a ningún contratado (predoutoral ou posdoutoral) que conte con financiamento a cargo dun programa de RRHH (Xunta, FPU, FPI, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal…).
 • Lembra que dispós de 1 ano dende que finalizas o teu contrato para reclamarlle a indemnización por extinción de contrato á universidade ao tratarse dunha reclamación de cantidade.
 • Canto me corresponde de indemnización?
  • 12 días por ano traballo se asinaches o teu contrato despois do 1 de xaneiro de 2015.
  • 11 días por ano traballo se asinaches a partir do 1 de xaneiro de 2014.
  • 10 días por ano traballo se asinaches a partir do 1 de xaneiro de 2013.
 • Como podo reclamar?
 1. Non é obrigatorio mais o primeiro paso habitual é reclamarlle esta cantidade á universidade presentando un escrito vía rexistro dirixido ao Servizo de Xestión de Persoal ou a Xerencia. A Universidade ten 3 meses para responder ou entenderase silencio administrativo negativo.
 2. Se a universidade responde negativamente queda o dereito a presentar un recurso (opcional).
 3. Finalmente, se o recurso é desestimado, hai que acudir á xustiza.