Indemnización por extinción de contrato

Estado actual (xuño 2020)

 • A sentenza favorable do TSXG foi recurrida no Tribunal Supremo pola USC en palabras do Xerente “por unha cuestión de seguridade xurídica”. Estamos á espreita do alto tribunal.
 • Ao tratarse dunha reclamación por cantidade disponse de 1 ano para reclamar a indemnización dende a fin de contrato. É por iso, que moitas investigadoras están presentando demandas individuais para evitar que o seu dereito preescriba. Este foi o caso dunha compañeira da AIC que gañou unha demanda individual solicitando este dereito.

Sentenzas que respaldan este dereito:

Preguntas frecuentes

 • A indemnización por extinción de contrato é un dereito laboral básico recollido no Estatuto dos Traballadores para contratos temporais.
 • A USC non aboa esta indemnización a ningún contratado (predoutoral ou posdoutoral) que conte con financiamento a cargo dun programa de RRHH (Xunta, FPU, FPI, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal…).
 • Lembra que dispós de 1 ano dende que finalizas o teu contrato para reclamarlle a indemnización por extinción de contrato á universidade ao tratarse dunha reclamación de cantidade.
 • Canto me corresponde de indemnización?
  • 12 días por ano traballo se asinaches o teu contrato despois do 1 de xaneiro de 2015.
  • 11 días por ano traballo se asinaches a partir do 1 de xaneiro de 2014.
  • 10 días por ano traballo se asinaches a partir do 1 de xaneiro de 2013.
 • Como podo reclamar?
 1. Non é obrigatorio mais o primeiro paso habitual é reclamarlle esta cantidade á universidade presentando un escrito vía rexistro
 2. Se a universidade responde negativamente queda o dereito a presentar un recurso (opcional).
 3. Finalmente, se o recurso é desestimado, hai que acudir á xustiza.