Indemnización por extinción de contrato

Estado actual (febreiro 2022)

  • A sentenza favorable do TSXG foi recurrida no Tribunal Supremo pola USC en palabras do Xerente “por unha cuestión de seguridade xurídica”. O alto tribunal anulou a sentenza do TSXG na que se condenaba á USC a restituír o dereito á indemnización por extinción de contrato arrebatado ao colectivo en 2016.
  • Ao tratarse dunha reclamación por cantidade disponse de 1 ano para reclamar a indemnización dende a fin de contrato. É por iso, que moitas investigadoras están presentando demandas individuais para evitar que o seu dereito preescriba. Este foi o caso dunha compañeira da AIC que gañou unha demanda individual solicitando este dereito.
  • Novembro de 2020. O Supremo condena o persoal investigador a volver a un pasado máis precario. O TS anula a sentenza do TSXG na que se condenaba á USC a restituír o dereito á indemnización por extinción de contrato arrebatado ao colectivo en 2016.
  • Febreiro de 2022. De acordo ás declaracións da Ministra de Ciencia e despois das mobilizacións do 7-F por todo o Estado, a nova Lei da Ciencia recuperará o dereito de indemnización por extinción de contrato para os contratos pre e posdoutorais, incluídos os contratos vixentes. Ficamos a espera da súa tramitación parlamentar.

Sentenzas que amparan este dereito:

Sentenza que non ampara este dereito: