(CC) Bill Smith

Eleccións ó Claustro 2024 (sector III)

O próximo xoves, 14 de marzo, celébranse na USC eleccións ó Claustro universitario para o sector III (estudantado) ó que pertencedes moitas das nosas socias. Neste sector III unicamente presentamos candidaturas pola EDIUS (persoal predoutoral) e hai 7 postos elixibles. 

Inda que entendemos que todas as persoas que se inscribiron como candidatas baixo das siglas da AIC comparten as nosas reivindicacións e loitas.

Pero, que é o Claustro universitario?

É o máximo órgano colexiado da USC no que están representados todos os sectores da comunidade universitaria e fai as funcións de control da xestión do goberno. Tamén aproba, entre outros, os orzamentos anuais da universidade.

Que fixo a AIC no Claustro ultimamente?

A AIC presentou o pasado novembro varias emendas ós orzamentos e conseguimos a aprobación de todas elas. Así, estaban a redución do prezo dos menús (nun traballo conxunto con outras organizacións), o reforzo da Unidade de Atención Psicolóxica de 24 a 40 sesións semanais ou a ampliación de niveis dos cursos de galego do CLM desde o A1 até o C2. Temos un breve artigo na nosa páxina con todos os logros desta última sesión do Claustro.

Como sei se voto nestas eleccións?

No enderezo https://aplicacions.usc.es/axe/publica/ podes ver os procesos electorais activos e aqueles nos que estas censada. Se apareces censada nas Eleccións a representantes de estudantes no Claustro universitario 2024 é que podes votar.

Como voto á AIC o próximo xoves?

O próximo xoves 14 de marzo, entre as 9.00h e as 18.00h, poderás votar accedendo a ese mesmo enderezo (https://aplicacions.usc.es/axe/publica/).

Moitas grazas por apoiar á AIC nestas eleccións ó Claustro!

A fenda salarial de xénero na USC

A finais do 2023 publicouse un informe coordinado polo CIFEX sobre fenda salarial e o seu impacto nas mulleres PDI da USC e as causas do seu mantemento. A fenda salarial de xénero (FSX) é a diferenza entre as retribucións brutas medias anuais de mulleres e homes e inclúe o salario base e os complementos retributivos. Na USC é de preto do 6%. Os complementos de produción, xestión ou liderado científico son o factor principal que explica a desigualdade nas retribucións totais percibidas polas mulleres:

  • Os homes acumulan máis quinquenios por horas de docencia ca as mulleres. Dentro do colectivo de mulleres PDI, cinco de cada dez non teñen computados quinquenios, mesma porcentaxe que os seus compañeiros, pero eles suman maior peso entre o grupo de cinco ou máis quinquenios recoñecidos.
  • Do total de sexenios do PDI da USC, a porcentaxe de mulleres con algún sexenio recoñecido é do 37,1 % ata tres puntos por baixo dos homes (40 %).
  • A retribución media dos homes por participación en proxectos e convenios supera os mil euros, fronte a media de 516,72 euros para as mulleres.
  • As disciplinas de Artes e Humanidades e os estudos pertencentes á área de Ciencias da Saúde amosan os maiores desequilibrios (8,3 puntos ). Na área de Enxeñería e Arquitectura a diferenza é de 6,5 puntos mentres que as áreas de Ciencias (1,6) e Ciencias Sociais e Xurídicas (1,5) mostran un escenario menos negativo.
  • As mulleres, derivado dos sesgos de xénero, asumen maior carga de funcións administrativas e organizativas e o seu acceso aos cargos de xestión e dirección vese limitada.
  • Asumir responsabilidades de docencia e xestión relega a dedicación á investigación e á produción científica das mulleres respecto dos homes. As consecuencias trasládanse á traxectoria laboral, manifestándose nunha menor retribución salarial respecto dos seus compañeiros.

Emendas acreditación Profesorado Titular e Catedrático

A ANECA abriu un proceso de participación para expresar as nosas opinións sobre os borrador dos novos criterios de acreditación das figuras de Profesorado Titular e Catedrático. Estes entrarán en vigor o 1 de abril.

A comunidade leva máis de 1.900 emendas presentadas. Coa axuda doutros colectivos realizamos unha selección das que consideramos máis relevantes.

Breve explicaciónLigazón
Rebaixar a estadía mínima a valorar de 3 meses a 1 meshttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/148
Reducir puntuación mínima de estadías a 0 puntoshttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/160
Eliminar requisito de 6 meses de estadíahttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/167
Eliminar os mínimos das táboashttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/161
Eliminar os mínimos das táboas
Valorar cargos de xestión en TU
https://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/154
Especificar que sirva ser membro do EQUIPO DE TRABALLO en proxectoshttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/321
Especificar que sirva ser membro do EQUIPO DE TRABALLO en proxectos
Aumentar de 3 aportacións máximas a 10
Reducir a 2 anos o tempo esixido en proxectos
https://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/1184
Período de transición criterios vellos – criterios novoshttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/377
DOCENTIA e autoinforme ao mesmo nivel e sen mínimohttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/316
Estender xestión universitaria a órganos colexiados e a outras figuras como coordinador de titulacións
Eliminar mínimo de 4 anos de experiencia
https://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/263
Eliminar máximo de 3 cursos de PFID, deixar só o requisito de mínimo 40 horashttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/1835
Ter en conta actividades de transferencia de calquera duración, non só de máis de 1 anohttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/147
Publicar os baremos de cada comisiónhttps://participa.aneca.es/processes/evaluacion-meritos-competencias/f/2/proposals/1518

Rexistrarse na plataforma (usar Firefox) e apoiar as emendas que consideredes non leva máis de 5 minutos. O prazo remata hoxe 29 de febreiro. Participa 😊

A maiores, a AIC como asociación integrante da plataforma estatal Marea Roja Por la Investigación (MR) reuniuse coa ANECA recentemente e presentará baixo o paraugas da MR unha serie de emendas acordadas entre todas as asociacións. Compartirémolas así se feche o documento definitivo.

Menú a 6,50€ para o estudantado e predoutorais

A partir do 5 de febreiro o estudantado e as investigadoras predoutorais volverán pagar 6,50€ polo menú completo. Tal e como vos informábamos en decembro, trátase dunha medida conseguida grazas á unha emenda presentada polas claustrais da AIC aos orzamentos de 2024 da USC.

A medida parécenos insuficiente xa que queremos que a USC implemente un sistema de retribución flexible (tarxeta restaurante) para que o resto de persoal poida beneficiarse tamén dun desconto igual ao seu tramo marxinal de IRPF.

Seguiremos traballando niso

Presentación da campaña “Investiga en galego”

Que é Investiga en galego? 

Desde a AIC, preocupadas pola situación da lingua propia na USC, e concretamente no eido da investigación, creamos a campaña de difusión Investiga en galego para promover o seu uso neste ámbito. 

En que consiste Investiga en galego? 

A campaña consta de dúas partes:

Por unha banda, unha charla-obradoiro sobre a situación do galego na USC e na investigación, que impartiu o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da USC, na segunda edición das xornadas J-CLI que se realizaron os días 7 e 8 de novembro de 2023. Aquí, Xusto Rodríguez, traballador do SNL, falou sobre as dificultades estruturais que presenta o entorno académico para publicar en galego ⎼e en xeral, calquera outra lingua distinta do inglés. Estas dificultades teñen como resultado que o galego sexa unha lingua minoritaria á hora de elaborar teses de doutoramento na USC. Tamén explicou as distintas ferramentas das que dispoñemos as investigadoras para nos facilitar o emprego da lingua galega á hora de transferir os nosos coñecementos, como o Buscatermos ou as extensións aos dicionarios dos procesadores de texto, entre outras

Por outra banda, Investiga en galego é tamén unha campaña de promoción en papel, mais tamén virtual, que atoparás nalgúns centros da USC. Investigadoras e investigadores da USC que redactaran ou están redactando a súa tese doutoral en galego participaron de forma desinteresada respondendo estas catro preguntas: 

  • Por que escolliches elaborar a túa tese en galego? 
  • Tiveches (ou tes) algunha dificultade á hora de preparar a túa tese en galego? 
  • De ser así, como a(s) solucionaches? 
  • Que beneficios tivo (ou ten) para ti facer a tese en galego? 

As respostas son a pedra angular da campaña, xa que dan a coñecer o uso cotián da lingua, as súas vantaxes na investigación e tamén algunhas dificultades e como as solucionaron. Con elas elaboramos unha serie de carteis en papel que poderás atopar nos próximos días (xaneiro de 2024) nos distintos centros da USC e unha campaña en dixital dispoñible aqui:

ir á páxina da campaña

(recomendamos realizar a visita a través dunha tablet ou ordenador, non do móbil)

Seguimos a traballar para abrir espazos á lingua propia na Universidade. 

Finalmente, temos que lles agradecer a colaboración a Laila Al-Soufi Novo, José Manuel Amoedo Meijide, Kylyan Marc Bisquert i Pérez, Daniel Cajade Pascual, Diego Cidrás Fernández, Diego Cora Calvo, Silvia Diz, David Manuel Gómez Novo, Silvia González Rodríguez, Aida Lorenzo Campos, Alba Paz Castro, Santiago Rodriguez Caramés, Laura Rubio Lareu, Jéssica Sanmarco e Noelia Vicho de la Fuente, xunto co Servizo de Normalización Lingüística da USC polo apoio.