Retribucións mínimas EPIPF

O Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en Formación (EPIPF) establece unhas retribucións mínimas para o persoal contratado mediante contrato predoutoral. Que sexan unhas retribucións mínimas significa iso, é dicir, que estas poden ser superiores dando a posibilidade á entidade empregadora (universidade ou centro) a complementala.

A 1 de xaneiro de 2023 e tomando como referencia mínima a categoría correspondente ao grupo 1 do persoal laboral da táboa salario recollida no convenio único de persoal laboral da Administración Xeral do Estado (IV Convenio, en vigor actualmente), as retribucións mínimas son as seguintes:

AnualMensual (14 pagas)
1º ano17.737,82 €1.266,99 €
2º ano17.737,82 €1.266,99 €
3º ano19.004,81 €1.357,49 €
4º ano23.756,01 €1.696,86 €
Retribucións brutas mínimas a 1 de xaneiro de 2023 tomando como referencia o grupo M3 da AXE.

Podedes consultar o histórico aquí.

Páxina actualizada o 15 de outubro de 2023.