Retribucións mínimas EPIPF

O Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en Formación (EPIPF) establece unhas retribucións mínimas para o persoal contratado mediante contrato predoutoral. Que sexan unhas retribucións mínimas significa iso, é dicir, que estas poden ser superiores dando a posibilidade á entidade empregadora (universidade ou centro) a complementala.

A 1 de xaneiro de 2024 e tomando como referencia mínima a categoría correspondente ao grupo 1 do persoal laboral da táboa salario recollida no convenio único de persoal laboral da Administración Xeral do Estado (IV Convenio, en vigor actualmente), as retribucións mínimas son as seguintes:

AnualMensual (14 pagas)
1º ano18.180,41 €1.298,60 €
2º ano18.180,41 €1.298,60 €
3º ano19.479,01 €1.391,36 €
4º ano24.348,76 €1.739,20 €
Retribucións brutas mínimas a 1 de xaneiro de 2024 tomando como referencia o grupo M3 da AXE.

Podedes consultar o histórico aquí.

Páxina actualizada o 27 de marzo de 2024.