Retribucións mínimas EPIPF

O Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en Formación (EPIPF) establece unhas retribucións mínimas para o persoal contratado mediante contrato predoutoral. Que sexan unhas retribucións mínimas significa iso, é dicir, que estas poden ser superiores dando a posibilidade á entidade empregadora (universidade ou centro) a complementala.

A 1 de xaneiro de 2020 e tomando como referencia mínima a categoría correspondente ao grupo 1 do persoal laboral da táboa salario recollida no convenio único de persoal laboral da Administración Xeral do Estado (IV Convenio, en vigor actualmente), as retribucións mínimas son as seguintes:

AnualMensual (14 pagas)
1º ano16491,27€1177,95€
2º ano16491,27€1177,95€
3º ano17669,21€1262,09€
4º ano22086,52€1577,61€
Retribucións brutas mínimas a 1 de xaneiro de 2020 tomando como referencia o grupo 1 da AXE.

Páxina actualizada o 2 de setembro de 2020.