Retribucións mínimas EPIPF

O Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en Formación (EPIPF) establece unhas retribucións mínimas para o persoal contratado mediante contrato predoutoral. Que sexan unhas retribucións mínimas significa iso, é dicir, que estas poden ser superiores dando a posibilidade á entidade empregadora (universidade ou centro) a complementala.

A 1 de xaneiro de 2022 e tomando como referencia mínima a categoría correspondente ao grupo 1 do persoal laboral da táboa salario recollida no convenio único de persoal laboral da Administración Xeral do Estado (IV Convenio, en vigor actualmente), as retribucións mínimas son as seguintes:

AnualMensual (14 pagas)
1º ano16.972,48€1.212,32€
2º ano16.972,48€1.212,32€
3º ano18.184,80€1.298,91€
4º ano22.731,00€1.623,64€
Retribucións brutas mínimas a 1 de xaneiro de 2022 tomando como referencia o grupo 1 da AXE.

Podedes consultar o histórico aquí.

Páxina actualizada o 31 de decembro de 2021.