Vitoria! As matriculadas nun programa de doutoramento no segundo semestre xa non terán que pagar o curso completo

Ata este curso, as persoas que se matriculaban nun programa de doutoramento no segundo semestre tiñan que pagar o custo completo da matrícula, sen ter en conta que só desfrutaban dos dereitos de calquera doutoranda unha parte do curso.

Esta inxustiza xa foi detectada pola AIC en xullo de 2020 e, ao levar ese tema á USC, escudáronse en que os prezos das matrículas no SUG veñen fixados por un decreto da Consellería de Universidade. Cando se publicou o borrador deste Decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22, decidimos enviar unha suxestión pedindo que se contemplase unha redución da titoría anual de doutoramento proporcional ao tempo de matrícula nos estudos de doutoramento. Esta suxestión foi denegada pola Xunta e publicouse o decreto sen este cambio.

Ante esta negativa, puxémonos en contacto coa Valedora do Pobo. Finalmente, a Valedora informounos de que a Xunta accede a que, no novo decreto para o curso 22/23, se contemple unha redución do 50% sobre o prezo da titoría anual nas matrículas en programas de doutoramento realizadas no segundo semestre.

Unha vez máis, a loita conxunta vese traducida nunha vitoria para todas!

A AIC reproba o incumprimento dos prazos na resolución dos contratos predoutorais propios da USC

Unha das causas da precariedade na carreira investigadora ten a súa orixe no incumprimento dos prazos na adxudicación de contratos de investigación por parte das institucións. Moitas investigadoras están pendentes de convocatorias como esta para organizar a súa vida persoal e laboral. Este desleixo leva consigo, por exemplo, que as investigadoras intercalen períodos de tempo sen remuneración polo seu traballo ou situacións de estrés e incerteza innecesarias.

En marzo de 2021, grazas á labor do GdT de Axudas e de Claustrais da AIC conseguiamos a demanda histórica de recuperar a convocatoria propia de contratos predoutorais. A pesar de que a convocatoria estaba pensada para ser convocada antes do verán, indicouse que por sobrecarga dos servizos sería publicada en outubro e a sinatura de contratos en febreiro. A convocatoria non saíu publicada ata o 29 de decembro de 2021. Por aquel entón a web da convocatoria fixaba a resolución o 1 de marzo de 2022. Un día despois da data de resolución prevista, a USC atrasou a resolución ata o 1 de abril. Novamente manifestamos o noso malestar por outro retraso máis. Así mesmo, a conformación do tribunal aínda non tivera lugar antes desa primeira data, publicándose finalmente o 8 de marzo. De novo, o 1 de abril, a USC adiou a resolución ao 21 dese mesmo mes, data coa que tampouco cumpriu.       

Dende a Asemblea de Investigadoras de Compostela reprobamos o incumprimento reiterado dos prazos na resolución dos contratos predoutorais propios da USC. Así mesmo, instamos á USC para que a resolución destes contratos teña lugar na segunite data fixada, o 29 de abril, e dunha maneira transparente. Deixen de xogar coa vida e saúde mental das máis de 197 persoas que concursan por estes contratos.

A AIC rexeita o retraso na resolución dos contratos predoutorais propios da USC

A Asemblea de Investigadoras de Compostela mostra o seu rexeitamento ante o retraso na resolución dos contratos predoutorais propios da USC. Atendendo ao exposto na plataforma do Banco Santander, estes non serán resoltos ata o mes de abril, o cal implica un retraso respecto das datas acordadas e anunciadas polo Equipo de Goberno da Universidade.

A concreción desta convocatoria de contratos predoutorais está caracterizada por unha xestión imprevisible dos tempos. Con este retraso, as investigadoras predoutorais admitidas nos programas de doutoramento perderán un mes sen salario e gañarán un mes máis de incertidumes, como mínimo. A isto cabe sumarlle unha demorada constitución dos tribunais avaliadores, en datas mesmo posteriores ás previstas para a resolución da convocatoria.

Desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela continuaremos presionando para que a adxudicación destes contratos teña lugar o antes posible e dunha maneira transparente, dando cumprimento aos acordos do Claustro da USC case un ano e medio despois.

Explicamos a “PAGA EQUIPARACIÓN” da última nómina

O martes 15 ás 20.00 horas organizamos unha charla informativa por Teams onde explicaremos que é a “PAGA EQUIPARACIÓN” que algunhas de vós recibistes na vosa nómina de febreiro.

Poderás conectarte a través da seguinte ligazón: i.gal/equi.

A modo resumo, moita xente seguiu a finais de 2020 e durante o 2021 coas categorías antigas e non coas aprobadas no Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da USC. As novas categorías traian consigo de maneira xeral unha maior retribución salarial.

Na charla abordaremos cuestións como:

  • Que é este pago de equiparación?
  • A cantidade que me aboaron é correcta? Xa vos adiantamos que non.

E trataremos de resolver todas as dúbidas que poidades ter.

Tras o éxito nas eleccións, a loita #PorUnhaUSCDigna continúa!

O traballo e esforzo cotián das investigadoras organizadas viuse hoxe reflectido nas eleccións ao Claustro da USC. A Asemblea de Investigadoras de Compostela acadou de novo un resultado histórico obtendo nada menos que 16 claustrais, sendo unha das organizacións con maior influencia dentro do goberno da Universidade. 

Este resultado ten máis importancia se cabe nunhas eleccións nas que o equipo reitoral saíu claramente debilitado, tras un resultado desastroso entre o estudantado, PAS e persoal de proxectos. Os pobres resultados do novo equipo reitoral deben abrir unha reflexión no seu seo. Cómpre ter en conta os intereses dos sectores máis precarizados da Universidade á hora de desenvolver o goberno da mesma.

Pese a isto, somos moi conscientes de que representación institucional é apenas unha parte do proceso democrático. É por iso que o noso traballo se estende máis aló do plano institucional. En cada mobilización, en cada vez que nos axudamos entre todas para mellorar as nosas condicións de vida, en cada batalla contra a precariedade e en cada sentenza xudicial na que recuperamos un dereito arrebatado, construímos unha USC máis digna.

Nas facultades, nos centros, na rúa, sigamos unidas para loitar #PorUnhaInvestigaciónDemocrática e unha USC Digna!