A USC condenada a aboar o complemento por antigüidade (trienios) a unha investigadora predoutoral

Xulgados de Santiago de Compostela, Fontiñas. Fonte: Google Maps

O Xulgado do Social de Santiago de Compostela vén de estimar a demanda presentada por unha compañeira investigadora e que foi contratada con financiamento das axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores (antigas FPI). A investigadora demandou á universidade por negarlle o recoñecemento ao seu primeiro complemento de antigüidade (trienio) contrariamente ao recollido no II Convenio Colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades galegas. A xuíza condena a USC a aboar a cantidade de 646,04€ (máis intereses por demora) en concepto de antigüidade devindicada.

A sentenza xa é firme e abre as portas a que máis investigadoras sigan o seu exemplo.

Dende a Asemblea de Investigadoras de Compostela queremos agradecer unha vez máis ás persoas valentes que loitan polos dereitos de todas. Grazas por abrirnos camiño ás que vimos detrás.

A sentenza está dispoñible na sección de sentenzas e laudos da USC.