Convocatoria Asemblea 20 de febreiro

Convocamos a primeira asemblea deste ano 2020 da Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC), que terá lugar o xoves 20 de febreiro ás 20:00 (1ª convocatoria ás 19:30) na aula 8 da Facultade de Xeografía e Historia. A orde do día será a seguinte:

  1. Aprobación, se procede, da acta anterior.
  2. Presentación, e aprobación de ser o caso, do plan xeral de actuación para 2020.
  3. Revisión, e aprobación de ser o caso, do estado de contas do ano 2019 e orzamentos para o 2020.
  4. Información e valoración sobre a creación do Espazo Unitario Galego pola Investigación.
  5. Informes da situación de cada Grupo de Traballo.
  6. Creación de novos Grupos de Traballo.
  7. Propostas e preguntas.