Concentración pola nova Lei da Ciencia

Actualización

Despois das mobilizacións anunciadas para o día 7 de febreiro e das presións exercidas polos sindicatos nas mesas de negociación, o Ministerio de Ciencia anuncia que a nova lei incluirá a indemnización para os contratos vixentes.

De cumprir este compromiso, estariamos de celebración 🎉 Sería un triunfo histórico que viría a demostrar que xuntas podemos conseguir cambios e melloras na investigación.

Pero non podemos cantar aínda vitoria ata velo escrito, non sería a primeira vez que o texto definitivo publicado no BOE aparece con “sorpresas”. Ademais, quedan moitas cousas por mellorar. Non podemos esquecernos de que seguimos sen un calendario de convocatorias estable, sen unha carreira investigadora digna, cunhas retribucións mínimas do EPIPF vergoñentas (a base de cotización é superior ao salario!), sen un Estatuto do Persoal da Investigación que regule os nosos dereitos como traballadoras…

Por todo isto, as CONCENTRACIÓNS DO 7 DE FEBREIRO seguen en pé. Queremos SAÍR A DEFENDER A INVESTIGACIÓN QUE NOS MERECEMOS.

Manifesto

Ante a discriminación indemnizadora e a falta de ambición do anteproxecto de lei de modificación da Lei 14/2011, o próximo 7 de febreiro de 2022 concentrarémonos en diferentes partes do Estado para mostrar o noso rexeitamento ao texto actual

Tras anos de traballo por parte de asociacións, colectivos e sindicatos do sector da investigación, o dereito á indemnización por fin de contrato para o colectivo investigador pre e posdoutoral recolleuse no anteproxecto de lei presentado o pasado 18 de xaneiro. Porén, este anteproxecto unicamente recoñecía este dereito aos contratos suscritos a partir da entrada en vigor da norma, deixando fóra a miles de investigadores e investigadoras en activo. Grazas á mobilización do colectivo investigador, segundo anunciou a Ministra nos días previos a este #7F, parece que esta discriminación será proximamente subsanada. Unha decisión que, a falta de coñecer con máis detalle o redactado definitivo do texto, denota certa sensibilidade e cremos que vai na boa dirección.

Dito isto, aínda que valoramos de forma positiva algúns dos avances que introduce este anteproxecto de lei respecto ao anterior borrador, consideramos que deixa outras cuestións de urxencia sen abordar, entre elas:

  • A elaboración dun Estatuto de Persoal da Investigación que regule os seus dereitos como traballadoras/es.
  • A modificación das retribucións mínimas no Estatuto do Persoal Investigador Predoutoral en Formación (EPIPF).
  • O desenvolvemento da carreira profesional do persoal técnico e de xestión.
  • A integración de todo o persoal de investigación dentro dos convenios colectivos de referencia.
  • A reversión das externalizacións dos servizos básicos das universidades e centros de investigación (subcontratas), adoptando un modelo de contratación directa que garanta tanto o mantemento do seu persoal como o cumprimento dos dereitos laborais do mesmo.
  • A eliminación da taxa de reposición para que todo o sector poida crecer e estabilizarse.
  • O desenvolvemento dun marco claro de incorporación e carreira profesional de persoal de investigación (investigador, técnico e de xestión) no persoal do Sistema Nacional de Saúde.
  • A atención e protección aos colectivos máis vulnerables: mulleres, inmigrantes, LGTBIQ+, persoas con capacidades distintas e ás enfermidades mentais sobrevidas ante a precariedade, inseguridade laboral e/ou acoso.
  • A creación dunha Oficina de Integridade Científica estatal e independente con poderes sancionadores e vinculada á Oficina de Protección do Denunciante para protexer a súa identidade.

Por todo isto, as organizacións asinantes non aceptamos a redacción actual do anteproxecto e esiximos ao Ministerio de Ciencia que integre as reivindicacións previamente mencionadas que afectan o sector da I+D+i.

Asociacións asinantes do manifesto