Tras o éxito nas eleccións, a loita #PorUnhaUSCDigna continúa!

O traballo e esforzo cotián das investigadoras organizadas viuse hoxe reflectido nas eleccións ao Claustro da USC. A Asemblea de Investigadoras de Compostela acadou de novo un resultado histórico obtendo nada menos que 16 claustrais, sendo unha das organizacións con maior influencia dentro do goberno da Universidade. 

Este resultado ten máis importancia se cabe nunhas eleccións nas que o equipo reitoral saíu claramente debilitado, tras un resultado desastroso entre o estudantado, PAS e persoal de proxectos. Os pobres resultados do novo equipo reitoral deben abrir unha reflexión no seu seo. Cómpre ter en conta os intereses dos sectores máis precarizados da Universidade á hora de desenvolver o goberno da mesma.

Pese a isto, somos moi conscientes de que representación institucional é apenas unha parte do proceso democrático. É por iso que o noso traballo se estende máis aló do plano institucional. En cada mobilización, en cada vez que nos axudamos entre todas para mellorar as nosas condicións de vida, en cada batalla contra a precariedade e en cada sentenza xudicial na que recuperamos un dereito arrebatado, construímos unha USC máis digna.

Nas facultades, nos centros, na rúa, sigamos unidas para loitar #PorUnhaInvestigaciónDemocrática e unha USC Digna!