Convocatoria Asemblea 20 de marzo

Convocamos, tal e como se decidiu na última asemblea ordinaria, unha nova asemblea para este mes, que terá lugar o mércores 20 de marzo ás 20:00 na Aula 8 da Facultade de Xeografía e Historia. A orde do día é a seguinte:

  1. Aprobación das actas anteriores
  2. Valoración da xornada de mobilización (GdT Mobilizacións).
  3. Reunión co Xerente  (GdT Contratos).
  4. Informe da reunión coa Vicerreitora de Organización polo PFID  (GdT Calidade). 
  5. Outros informes dos grupos de traballo.
  6. Presentación ante a asemblea do documento de actividades elaborado para o curso 2019. 
  7. Proposta de novo GdT para o uso e o fomento da lingua galega na investigación.
  8. Valoración sobre a aprobación do EPIF.
  9. Rogos e preguntas