Arquivo da categoría: Novas

Emendas ás Liñas Xerais de Orzamento de 2024

Onte as nosas representantes no claustro da USC presentaron unha serie de emendas ás Liñas Xerais de Orzamento de 2024 conseguindo que se aprobase o seguinte:

1️⃣ Unha redución do prezo nas cafeterías da USC para toda a comunidade universitaria.
2️⃣ A extensión dos cursos de galego para non galegofalantes do CLM dende o nivel A1 ata o nivel C2.
3️⃣ O compromiso de comezar coa renovación e mellora do Pavillón polideportivo do Campus de Santiago.
4️⃣ O reforzo da unidade de Atención Psicolóxica pasando de 24 sesións semanais a 40.
5️⃣ O compromiso de convocar de forma inminente os contratos de iniciación á investigación do curso 2023-2024 e a súa resolución a principios de 2024 para que non volva darse a situación deste ano.
6️⃣ A convocatoria dos contratos predoutorais propios da USC de 2024 que xa eliminaran nestes orzamentos mais sen especificar o orzamento e número de contratos.

🇵🇸 Finalmente, a raíz dunha proposta da AIC, conseguiuse un posicionamiento da USC en contra do que está a acontecer en Palestina demandando o cesamento dos crimes de guerra, a fin do bloqueo humanitario e a retirada de tropas israelís en Gaza e Cisxordania. Esta declaración debería facerse pública na páxina web da USC.

✊ Estas boas novas reafirman a necesidade de ter representación no claustro e o resto de órganos de representación da USC. Xuntas somos máis fortes!

Xerencia: suba de prezos e o seu NON á tarxeta restaurante

Xerencia vén de publicar un incremento nos prezos das cafeterías universitarias. Falamos, por exemplo, dun incremento de 1€ no menú diario.

Como vos informamos anteriormente, en xullo mandámoslle á Xerencia unha proposta de implantación dunha tarxeta restaurante na USC.

Esta permitiría aforrar entre o 23.65% e o 30% do custo dun menú diario con custo nulo para a USC xa que se trataría de explotar unha das opcións que a Lei do IRPF nos brinda.

Xerencia obviou a proposta, non quixo reunirse con nós nin entrar a valorala. Dinos, coma sempre que quere marearnos, que se trata dun tema a tratar en mesa sindical.

Á mesa sindical fomos, onde as representantes das traballadoras (é dicir, os sindicatos) aprobaron no Comité de Empresa o apoio da proposta da AIC.

O tema foi tamén levado á Mesa de PAS-PDI pero o Xerente unha vez máis mareou o tema para acabar dicindo que non pero sen tampouco ningún argumento concreto.

Seguirimos insistindo.

II Xornadas de Cultura Laboral en Investigación

Dende a AIC temos o gusto de convidarvos á II edición das Xornadas Cultura Laboral en Investigación, unhas xornadas sobre dereitos laborais ideada pola plataforma estatal Marea Roja por la Investigación que se celebrarán de novo en 3 sedes: Santiago de Compostela, Valencia e Madrid.

As xornadas en Compostela terán lugar o martes 7 e mércores 8 de novembro e están co-organizadas pola AIC e InvestiGal. Este ano a única modalidade de asistencia é a presencial.

Para inscribirse existen 2 opcións:

  1. As investigadoras predoutorais poderán facelo a través da Secretaría Virtual e terá consideración de curso oficial da EDIUS (10h).
  2. O resto de público deberán facelo a través desta ligazón.

Apresurádevos a inscribirvos xa que o número de prazas totais está limitado a 100 persoas pola capacidade da sala e o ano pasado esgotáronse axiña.

Agardamos que vos guste o programa que preparamos!

A USC incluirá no cómputo dos trienios os períodos relativos a vacacións non desfrutadas.

Un dereito básico de toda persoa traballadora é o de desfrutar de vacacións segundo o disposto na lexislación e normativas aplicables. No caso de que o contrato remate e a persoa traballadora non puidera desfrutar de todas as vacacións que lle correspondían, esta ten dereito a un período adicional de cotización na Seguridade Social. Este período é en concepto de “vacacións non desfrutadas” e implica todos os dereitos imaxinables dunha cotización estándar na Seguridade Social, ademais do pago do salario relativo a eses días.

En consecuencia, e ao igual que no caso das vacacións ordinarias, semella lóxico que este período tamén compute a efectos de antigüidade para solicitar trienios. Certamente, estamos a falar dun período que en condicións normais debería de ter formado parte do contrato da persoa traballadora (de feito, como parte das súas vacacións). A lectura da AIC é que negar que as vacacións non desfrutadas computen para trienios equivale a negar que os meses de vacacións dunha persoa traballadora non sumen antigüidade.

A pesar de todo isto, a USC non recoñecía este tempo de vacacións non desfrutadas como un período válido para incluílo no cómputo de trienios. Esta postura, ademais de ilóxica, resultaba tremendamente difícil de explicar, pois existía sentada xurisprudencia a este respecto e a favor das persoas traballadoras. Por exemplo, no caso do ensino secundario a cuestión foi xa dirimida e resolta no ano 2017 como pode verse aquí.

Tras un ano de reclamacións de varias persoas da USC, entre elas un compañeiro da AIC, a propia USC acaba de confirmarnos que rectificará a súa postura. Tristemente, esta rectificación non provén dun diálogo ou acordo, senón do resultado dun novo litixio. Neste sentido, queremos agradecer á persoa que demandou esta cuestión a súa perseveranza para a consecución deste dereito ante a negativa inicial da USC. Tamén queremos condenar a actitude da USC, que parece amosar, novamente, que a vía xudicial é a única linguaxe que entende para a consecución de dereitos obvios e xa logrados noutras administracións.

Finalmente, a USC recoñece, tamén, que en canto a sentenza sexa firme e se proceda á súa execución xudicial (ao abeiro da resolución reitoral elaborada a tal efecto) serán recoñecidos os períodos de vacacións non desfrutadas alegados polas persoas reclamantes. É entón importante que, no caso do resto das persoas que teñan períodos de vacacións non desfrutadas, estas as fagan constar nunha nova solicitude de trienios. No caso de que este período tivese lugar nunha entidade distinta da USC, será necesario acreditar a circunstancia dalgún modo, por exemplo, a partir do certificado da vida laboral que se pode obter da web da Seguridade Social que indica sempre tal situación.

O Novo Pacto pola Ciencia

Dende a AIC apoiamos o Novo Pacto pola Ciencia coordinado polo colectivo “Coordinadora Marea Roja por la Investigación” da cal a AIC forma parte. Este pacto estatal, subscrito por máis de 40 asociacións e apoiado por multitude de partidos políticos, busca mellorar as condición da ciencia e das súas traballadoras a través de catro eixos fundamentais:

  • A creación dun Estatuto do Persoal Investigador (EPI).
  • Una redución e simplificación da burocracia existente.
  • Unha maior transparencia, integridade, diversidade e coimplicación no sistema da ciencia.
  • Un aumento substancial no financiamento para chegar ao 3% de investimento de I+D+i.

Para escenificar a sinatura do pacto por parte dos partidos políticos, produciuse un acto a pasada semana no Ateneo de Madrid con representación da devandita coordinadora e algunhas das asociacións que apoiaron o mesmo. Nese evento manifestaron o seu compromiso co texto a través da súa sinatura os partidos PSOE, PP, Sumar, Podemos, IU, Más Madrid, Más País, Compromís e Recortes Cero.

A maiores, o BNG tamén manifestara a súa intención de subscribir o pacto, mais por cuestións loxísticas non resultou posible a súa sinatura naquel intre en Madrid. Neste senso, o BNG ratificou esta semana o seu apoio ao pacto coa sinatura do mesmo nun pequeno acto que tivo lugar na Facultade de Matemáticas da USC.

O contido íntegro do pacto, xunto co nome das asociacións que o asinaron a data do 2 de xullo, pode lerse aquí.