Arquivos da etiqueta: axudas postdoutorais

Novos salarios mínimos e novo horario

A USC vén de publicar a nova táboa de retribucións MÍNIMAS para o ano 2019. Coa nova subida do 2.25% acentúase a discriminación sufrida polas persoas investigadoras a cargo de convocatorias públicas, as únicas que non cobran estas subidas de aplicación a toda a Universidade.

Ano Subida Salario anual inv. en formación Diferencia cun salario FPU/FPI
2015 0% 16.422,00 € 0,00 €
2016 1% 16.586,22 € 164,22 €
2017 1% 16.752,08 € 330,08 €
2018 1.75% 17.045,24 € 623,24 €
2019 2.25% 17.428,76 € 1.006,76 €

Por poñer un exemplo, unha investigadora en formación contratada con financiamento do Ministerio (FPU/FPI) estará percibindo a partir de 2019 1.006,76€ menos que o salario mínimo que establece a propia Universidade.

Por poñer outro exemplo, un investigador predoutoral contratado Xunta modalidade A ao que lle aplicaran as subidas salariais destes últimos anos pasaría dun salario anual de 18.970€ a 20.132€, e no caso da modalidade B de 16.548€ a 17.562€.

Como xa sabedes, dende a Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC) estamos mantendo reunións cos diferentes sindicatos e a propia Xerencia para tentar solventar dita situación. Precisamos ser máis para ter máis forza. Anima aos e ás túas compañeiras a unirse á AIC.

👉 Por outra banda o Xerente facía público en decembro o acordo para a recuperación da xornada laboral a tempo completo de 35 h. semanais, a que tiñamos antes de que as subiran ás 37,5 h. que viñan sendo até agora. O acordo recollía que sería de aplicación a partir do 2 de xaneiro de 2019, se ben aínda seguimos agardando a que publiquen unha instrución onde se recolla expresamente.

EDITADO [31/01/2019]: Instrución I/2019 da Xerencia sobre a aplicación da xornada de 35 horas