Exención das taxas de matrícula para doutorandas FPU

As investigadoras predoutorais contratadas baixo un programa FPU teñen exención no pago das taxas de matrícula no doutoramento. Dende a AIC detectamos un erro na tramitación desta exención cando a investigadora defende a tese antes do 1 de xaneiro, nun curso académico no que aínda ten contrato, e por tanto dereito á exención.

Se a investigadora defende a tese (ou finaliza o contrato por outros motivos) antes do 1 de xaneiro, pero ten un contrato con finalización posterior a esta data, pode ser que a USC lle denegue a exención de taxas de matrícula no doutoramento. Despois de que un compañeiro da AIC afectado reclamase, comprobouse que esta denegación está inxustificada, conseguindo este a exención de matrícula que lle correspondía.

Dende a AIC pensamos que pode haber outra xente afectada, polo que se este é o teu caso e recibiches un correo denegándoche a exención, contacta o antes posible con doutoramento@usc.es para aclarar a situación, pois tes dereito á exención nese curso académico aínda que remates o contrato antes de tempo. Se precisas calquera tipo de consello tamén podes contactar connosco!