Tarxeta restaurante na USC

A AIC vén de enviarlle a Xerencia unha proposta de implantación dunha tarxeta restaurante na Universidade de Santiago de Compostela (USC).

A idea principal deste mecanismo é permitir que parte do salario dunha persoa traballadora da USC poida ser cobrada en especie, en forma de comidas e, polo tanto, estea exenta de IRPF.

Nun momento no cal a carestía da vida está a avanzar con forza, a persoa traballadora podería aforrar o tipo marxinal do IRPF no gasto que supón a comida, axudando a paliar os efectos da suba de prezos que se acometeron pola inflación. Nas figuras máis precarias da carreira investigadora estariamos a falar de aforros entre o 23.65% e o 30% sobre o menú diario.

Na proposta preséntanse 3 posibles implementacións:

  • talonario de vales, tal e como se fai coa bolsa de comedores dos estudantes,
  • creación dunha tarxeta propia ou adhesión deste servizo á TUI, e
  • adhesión a unha das redes/tarxetas restaurante existentes.

Todas elas terían un nulo ou escaso custo de implantación para a universidade.

A proposta completa pode descargarse aquí.