Todolos artigos de: Asemblea de Investigadoras de Compostela

A USC acepta aboar os trienios ao persoal investigador

Concentración en prol da investigación na Praza do Obradoiro o 28/02/2019

Tras máis de dous anos de reclamacións e demandas xudiciais gañadas, o persoal investigador consegue que se cumpra o convenio colectivo

Hai xa máis de dous anos que, baixo o lema #PorUnhaUSCDigna, a AIC decidiu reclamar diversos dereitos para o persoal investigador. Algúns deles, como a indemnización por finalización de contrato, estaban recoñecidos anteriormente pola propia USC e foran inxustamente arrebatados. O pago dos complementos por antigüidade (trienios) é unha demanda histórica da AIC que, por fin, vai ser recoñecida: toda traballadora predoutoral, posdoutoral ou contratada a cargo dun proxecto na USC percibirá un complemento salarial por cada período de 3 anos de contrato. O acordo é froito do longo traballo desenvolvido durante estes 2 anos e que desencadearon protestas colectivas e demandas xudiciais ante a falta de vontade do equipo de goberno para poñer solucións enriba da mesa.

Mais na AIC valoramos o esforzo final do equipo de goberno para chegar a unha posición de consenso, sen esquecer que estabamos a falar dun dereito recoñecido no convenio colectivo e que o seu incumprimento supuña un trato desigual, precisamente, dos colectivos máis precarizados. A dignidade non se negocia e, neste caso, o seu recoñecemento chega tarde. Tampouco queremos esquecer que, a pesar do episodio final de negociación, foron as circunstancias destes dous anos, e non a vontade do equipo de goberno, as que posibilitaron o diálogo. Resultaría imposible ter visto á Xerencia da USC sentada nunha mesa desta índole sen a primeira sentenza gañada, sen as numerosas demandas individuais presentadas, e sen a forza que otorgou cada unha de vós a todos os sindicatos e asociacións que defendían este dereito. Grazas por asistir a cada protesta, por difundir cada comunicado e por traballar en prol dunha USC máis digna.

É neste punto no cal temos que facer un especial recoñecemento a todas esas persoas que decidiron empregar parte do seu tempo e folgos para presentar demandas xudiciais contra a USC por esta cuestión. Énchenos de orgullo dicir que a primeira delas, o xermolo desta reclamación, partiu da nosa asociación e que hoxe en día compañeiras de Vigo e A Coruña seguen a nosa estela. Sen esa semente das demandas, resultaría imposible entender que a USC aceptase finalmente pagar os trienios. Neste sentido, tamén queremos agradecer aos sindicatos con representación na USC ter trasladado ás mesas de representación esta reclamación, en especial á sección sindical de CCOO, por transformala nunha folla de ruta de case 2 anos, culminada nunha demanda colectiva que acelerou a sinatura deste acordo.

A nivel técnico, podemos resumir o acordo en que a USC pagará trienios ao persoal predoutoral, posdoutoral e contratado con cargo a proxectos a partir do 1 de setembro. Non obstante, quen teña xa dereito a máis dun trienio, só percibirá inicialmente un deles. Ao longo de 2022 incorporarase o pago do segundo, en 2023 o terceiro, en 2024 o cuarto e o resto en 2025.

Con todo, cómpre coller esta información con pinzas ata que vexamos redactado e asinado o texto definitivo do acordo.

Por último, dende a AIC queremos salientar que, de novo, este acordo vén a incidir nunha cuestión de capital importancia: a investigación, en calquera das súas etapas, é un traballo e debe estar recoñecido como tal. A USC é a entidade contratante de todas estas persoas, independentemente de se os seus contratos están cofinanciados por outras entidades, e ten a obriga de asumir calquera custo ou pago adicional que supoña a formalización dos devanditos contratos, como ben recollen as propias convocatorias de axudas públicas.

Dende a AIC esperamos que este acordo sexa a base para o recoñecemento de todos os dereitos pendentes do persoal de investigación e, sobre todo, da plena aceptación de que as tarefas de investigación son traballos que deben ser recoñecidos e remunerados.

Non máis demoras: pola convocatoria de contratos predoutorais na USC

A loita por unhas condicións dignas para as persoas investigadoras atravesa constantemente o percorrido da AIC. Xa hai 4 anos, denunciabamos o retraso nas convocatorias de contratos predoutorais da Xunta de Galicia1. Sinalabamos daquela que tales retrasos daban lugar a un proceso de segregación económica na investigación, propiciando “un importante abandono por parte das persoas que non poden sufragar os seus gastos e a precariedade daquelas que subsisten con escasos medios”, pois ao longo dos anos, a porcentaxe de investigadoras predoutorais da USC que obteñen un contrato a cargo destas convocatorias non chega ao 2%.

Pero non só amosaron ser insuficientes os contratos a cargo das convoctorias predoutorais da Xunta de Galicia. Desde que hai rexistro, a cantidade de persoal predoutoral que non dispón de ningún tipo de contrato na universidade supera o 70%. A realización dunha tese de doutoramento sen financiamento parece ser norma xeral dentro da USC. 

Tras anos de mobilización e traballo constante, no último debate orzamentario a AIC logrou que fosen aprobadas de novo partidas de gasto destinadas a financiar contratos predoutorais propios na USC. Trátase, en termos xerais, dun pequeno paso no camiño que alivia de maneira parcial a desastrosa situación herdada tras décadas de política universitaria infrafinanciada e baseada en criterios empresariais. Así mesmo, desde a AIC entendemos que debe tratarse dun paso cara unha investigación máis democrática, onde o financiamento da mesma sexa decidido baixo criterios académicos e non atendendo a se unha liña de investigación é máis ou menos rendible a curto prazo no mercado. É por iso que, na proposta realizada, entendemos como necesario compensar os nesgos observados nas convocatorias dos programas de contratación do Goberno central e a Xunta de Galicia cun programa que poida favorecer ás áreas de coñecemento e liñas de investigación estruturalmente máis prexudicadas. 

Tras a aprobación por unanimidade no Claustro destas axudas ás contratacións, faise necesaria a aprobación definitiva da súa convocatoria por parte do Equipo de Goberno. Neste sentido, desde a AIC observamos con preocupación como os tempos para facer efectiva esta conquista están a dilatarse, poñendo en perigo que os contratos poidan ser concretados ao comezo do vindeiro curso. Entendendo as dificultades técnicas que poidan ter que afrontar os diferentes servizos da universidade, sinalamos que o diálogo sobre o fondo da convocatoria está na actualidade paralizado. Así mesmo, preocúpanos a posibilidade de que finalmente os criterios para a adxudicación destes contratos non respondan ao espírito da proposta feita pola AIC na cal primaban, por enriba de todo, os criterios de carácter académico. A celeridade mostrada para a convocatoria de contratos de investigadoras distinguidas debe trasladarse tamén ao ámbito da investigación predoutoral.

É por iso que desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela entendemos que debemos continuar alerta e firmes para lograr na USC unha convocatoria de contratos predoutorais que responda a criterios científicos. Así mesmo, continuando co fío aberto na campaña #PorUnhaInvestigaciónDemocrática, seguiremos loitando pola mellora das condicións materiais das investigadoras. A participación, o traballo constante e a mobilización son chave para a conquista de novos dereitos e na construción dunha Universidade Digna. Mans á obra.

1 “Denuncian el abandono de investigadores por retrasos en las ayudas”: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/07/19/denuncian-abandono-investigadores-retrasos-ayudas/0003_201707S19C3992.htm 

Convocatoria Asemblea Extraordinaria 7 de xullo

Convocamos a próxima asemblea extraordinaria, e derradeira deste curso académico. Como as restricións xa o volven permitir, alegrámonos de comunicarvos que esta asemblea se vai celebrar de xeito presencial. De todas formas, para facilitar o acceso ás persoas que non estean por Compostela, esta asemblea será retransmitida tamén de xeito telemático.

A asemblea terá lugar o próximo mércores 7 de xullo de 2021, ás 19:00 (a 1ª convocatoria é ás 18:30) na Facultade de Historia (enderezo á retransmisión por Microsoft Teams). A orde do día será a seguinte:

 1. Aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Informe da actividade recente.
  1. Convocatoria propia de contratos predoutorais.
  2. Indemnización por antigüidade (trienios).
  3. Manifestación contra a universidade privada.
  4. Outros asuntos en proceso.
 3. Renovación da Xunta Directiva.
 4. Renovación da Coordinadora.
 5. Propostas, rogos e preguntas.


Se algunha persoa non pode acudir e quere tratar algún tema ou que se comente alguna cuestión en concreto, non dubidedes en escribirnos. Moitas grazas de antemán!

Abanca ataca a dignidade da Universidade en Galicia

A constitución dunha universidade privada é un ataque a todo o pobo galego

A lei que dará lugar á primeira universidade privada de Galicia, baixo patrocinio de Abanca, comezou o seu trámite no Parlamento de Galicia o pasado 25 de maio. O proxecto desta universidade privada xorde cunha forte contestación. Por unha banda, esta entidade nace co informe negativo do Consello Económico e Social de Galicia. Por outra, a universidade privada de Abanca conta dende o principio coa oposición tanto das tres universidades públicas galegas como da amplísima maioría de organizacións sindicais e políticas

A universidade de Abanca non só supón unha ameaza puntual para o sistema universitario público galego, nin tampouco unha problemática que afecte só a aquelas persoas que estamos máis vinculadas coa Universidade. Máis alá, dende a Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC) entendemos que a creación da primeira universidade privada en Galicia trae consigo implicacións de gran importancia:

 1. A privatización da universidade é un problema de toda a sociedade galega. A universidade privada non formará persoas en función do seu interese e capacidade para aprender, senón en función dun maior rendemento económico e das necesidades de empregabilidade do mercado laboral. A posibilidade de acceder aos estudos ofertados por esta universidade privada estará fortemente condicionada polo poder adquisitivo, excluíndo presumiblemente ás capas máis humildes da sociedade galega. Nunha sociedade moderna e democrática, o ensino universitario debe ser patrimonio universal e servir ao conxunto da sociedade, non estar comandada polo interese económico.

  A universidade pública outorga dignidade aos pobos, permitindo que todos os cidadáns poidan adquirir os coñecementos necesarios para tomar as rendas do seu futuro. O intento por privatizar o sistema universitario constitúe un ataque ás nosas posibilidades para o pleno exercicio da cidadanía.
 2. A universidade privada non pode ser entendida como un mero fenómeno meteorolóxico ou puntual. Máis ben ao contrario, constitúe o corolario de décadas de mercantilización da universidade en Galicia. Esta mercantilización vese claramente reflectida no desmantelamento daquelas titulacións e liñas de investigación que non son directamente aplicables en termos económicos e a substitución da “transmisión do coñecemento científico en base a criterios académicos” pola “preparación para o mercado laboral”. Este proceso sentou as bases para que hoxe falemos da creación da primeira universidade privada en Galicia. Ao fin e ao cabo, se do que se trata é de ensinar “destrezas, habilidades e competencias” relacionadas coas necesidades dos mercados, quen mellor que unha empresa privada para facelo? O vindeiro Plan Galego de Financiamento Universitario podería rematar de consolidar esta dinámica.
 3. A constitución dunha universidade privada supón un ataque máis á democracia dentro dos estudos superiores. Desde a perspectiva dos eidos de coñecemento a investigar e difundir, unha parte do sistema universitario galego ficará sometido a unha absoluta ditadura da necesidade exercida por parte dos intereses empresariais que xestionarán esta nova universidade. Ao condicionamento que neste sentido xa sofren as universidades públicas uniráselle agora o mando directo de Abanca, marxinando disciplinas do saber de altísimo valor polo mero feito de non seren economicamente rendibles. Ademais, parte do sistema universitario de Galicia ficará baixo o goberno directo de entidades privadas, reducindo aínda máis a liberdade no goberno do mesmo. A xestión participada e democrática, xa limitada nas universidades públicas, resulta imposible nesta nova entidade desde o momento en que depende do financiamento privado.

Ante esta situación, desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela reivindicamos:

 1. A inmediata retirada do Anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada “Universidad Intercontinental de la Empresa”, con sede na Comunidade Autónoma de Galicia
 2. A aceleración dos trámites necesarios para a aprobación das reformas legais necesarias a nivel estatal que garanticen que a constitución de novas universidades responda a unha necesidade social e cumpra cunhas condicións de calidade mínimas.
 3. A conformación dunha fronte ampla, que inclúa aos traballadores e traballadoras das universidades públicas galegas, aos gobernos das tres universidades e a organizacións sociais para defender o Sistema Universitario Galego durante a negociación do vindeiro Plan Galego de Financiamento Universitario. 

A educación pública é un dereito que a sociedade conseguiu tras séculos de loita e que leva décadas defendendo unida fronte ás ameazas da privatización. O coñecemento non é un negocio. O acceso aos estudos universitarios non debe ser un luxo nin un capricho. A universidade non pode ter alma de empresa. Por iso, desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC), chamamos a loitar unha vez máis por unha Universidade digna no camiño dunha sociedade moderna e democrática. Este sábado 12 de xuño estaremos na manifestación na Alameda de Santiago de Compostela amosando o noso descontento.

Convocatoria Asemblea 1 de xuño

Convocamos a próxima asemblea ordinaria da AIC. Debido á situación que estamos a vivir, e para facilitar o acceso ás persoas que non estean por Compostela, esta asemblea terá lugar de xeito telemático. A asemblea terá lugar o martes 1 de xuño de 2021 ás 20:00 (1ª convocatoria ás 19:30) e se realizará utilizando a plataforma Microsoft Teams. A orde do día será a seguinte:

 1. Aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Breve actualización da actividade de cada GdT e informe da Secretaría da asemblea.
 3. Reflexión e valoración do estado da campaña: #PorUnhaIvestigaciónDemocrática 
 4. A Universidade Privada.
 5. Propostas, rogos e preguntas.

Animádevos a vir e así compartir este espazo todas as compañeiras de AIC xuntas, para poder coñecernos e falar dos temas nos que xa se está a traballar e tamén de novas ideas e problemáticas que estean a pasar.  

Se algunha persoa non pode acudir e quere tratar algún tema ou que se comente alguna cuestión en concreto, non dubidedes en escribirnos. Moitas grazas de antemán!