Todolos artigos de: Asemblea de Investigadoras de Compostela

Acordo para o recoñecemento dos trienios

O persoal investigador da USC ve por fin recoñecido o seu dereito a trienios

A universidade e a representación sindical firman un acordo para recoñecer o dereito a percibir complementos por antigüidade do persoal investigador

Onte, 21 de setembro, a representación sindical e máis o equipo de goberno asinaron o acordo que pon fin á discriminación do persoal investigador pre e posdoutoral (convocatorias públicas) e persoal contratado a cargo de proxectos en canto ao complemento por antigüidade (trienios).

Nos vindeiros días a universidade publicará o procedemento e formularios a seguir para solicitar este dereito. Aquelas persoas que teñan demandado o seu dereito ao complemento por antigüidade en sede xudicial se poñan en contacto coa súa defensa antes de realizar trámite algún.

Como contabamos en xullo, que a USC acepte aboar os trienios ao persoal máis precarizado é froito do longo traballo que viñemos desenvolvendo dende esta asociación ao longo dos 3 anos de existencia: mobilizacións, xuntanzas, moitas horas de dedicación a preparar información e, o máis importante, a todas as demandas individuais presentadas, especialmente á única que de momento foi xa a xuízo (na USC, pos temos réplicas na UVigo) e que abriu esta xanela para todas.

A discriminación das matrículas de honra vinculadas ás ramas de coñecemento

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade rexeita por sistema as nosas suxestións ao Decreto polo que se fixan os prezos públicos nas universidades do SUG no período habilitado para facelo no portal de transparencia da Xunta de Galicia.

No Artigo 11 deste Decreto recóllese que as matrículas de honra (MH) só conlevan a exención de pagamento no seguinte curso académico do número de créditos correspondente no caso “de cursar unha segunda titulación de grao ou máster universitario, na mesma rama de coñecemento”.

 • En xuño de 2020, a AIC presentou unha suxestión a este Decreto que propoñía a conservación das MH independentemente da rama de coñecemento da segunda titulación, expoñendo que esta medida era discriminatoria, por exemplo para persoas doutras ramas que decidan facer o Mestrado de Profesorado, entre outros casos.
 • Ante a absurda negativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que aducía que “os estudos de máster deben conducir a unha maior especialización académica ou profesional”, a Asemblea elevou a solicitude á Valedora do Pobo.
 • En maio de 2021, despois dun ano de procedemento e numerosos requerimentos, a Valedora presentou á Consellería unha suxestión realizando a mesma petición que lle trasladabamos desde a AIC: que se eliminase dita restrición por rama ao non atopar razóns suficientes para mantela.
 • Unha vez máis, a Consellería rexeitou a petición este xullo sen dar ningún argumento convincente.

Ante a falta dunha xustificación adecuada, a Valedora do Pobo pechou o expediente de solicitude asegurándonos que incluirá no Informe Anual dirixido ao Parlamento de Galicia esta problemática. Confiamos que esta situación poida mudar no futuro e invitamos a todas as persoas e asociacións que poidan sufrir esta discriminación a elevar as súas propias solicitudes aos órganos competentes. A unión sempre fai a forza!

Desde a AIC seguimos e seguiremos pelexando por ter unha Universidade máis xusta, digna e democrática!

A USC acepta aboar os trienios ao persoal investigador

Concentración en prol da investigación na Praza do Obradoiro o 28/02/2019

Tras máis de dous anos de reclamacións e demandas xudiciais gañadas, o persoal investigador consegue que se cumpra o convenio colectivo

Hai xa máis de dous anos que, baixo o lema #PorUnhaUSCDigna, a AIC decidiu reclamar diversos dereitos para o persoal investigador. Algúns deles, como a indemnización por finalización de contrato, estaban recoñecidos anteriormente pola propia USC e foran inxustamente arrebatados. O pago dos complementos por antigüidade (trienios) é unha demanda histórica da AIC que, por fin, vai ser recoñecida: toda traballadora predoutoral, posdoutoral ou contratada a cargo dun proxecto na USC percibirá un complemento salarial por cada período de 3 anos de contrato. O acordo é froito do longo traballo desenvolvido durante estes 2 anos e que desencadearon protestas colectivas e demandas xudiciais ante a falta de vontade do equipo de goberno para poñer solucións enriba da mesa.

Mais na AIC valoramos o esforzo final do equipo de goberno para chegar a unha posición de consenso, sen esquecer que estabamos a falar dun dereito recoñecido no convenio colectivo e que o seu incumprimento supuña un trato desigual, precisamente, dos colectivos máis precarizados. A dignidade non se negocia e, neste caso, o seu recoñecemento chega tarde. Tampouco queremos esquecer que, a pesar do episodio final de negociación, foron as circunstancias destes dous anos, e non a vontade do equipo de goberno, as que posibilitaron o diálogo. Resultaría imposible ter visto á Xerencia da USC sentada nunha mesa desta índole sen a primeira sentenza gañada, sen as numerosas demandas individuais presentadas, e sen a forza que otorgou cada unha de vós a todos os sindicatos e asociacións que defendían este dereito. Grazas por asistir a cada protesta, por difundir cada comunicado e por traballar en prol dunha USC máis digna.

É neste punto no cal temos que facer un especial recoñecemento a todas esas persoas que decidiron empregar parte do seu tempo e folgos para presentar demandas xudiciais contra a USC por esta cuestión. Énchenos de orgullo dicir que a primeira delas, o xermolo desta reclamación, partiu da nosa asociación e que hoxe en día compañeiras de Vigo e A Coruña seguen a nosa estela. Sen esa semente das demandas, resultaría imposible entender que a USC aceptase finalmente pagar os trienios. Neste sentido, tamén queremos agradecer aos sindicatos con representación na USC ter trasladado ás mesas de representación esta reclamación, en especial á sección sindical de CCOO, por transformala nunha folla de ruta de case 2 anos, culminada nunha demanda colectiva que acelerou a sinatura deste acordo.

A nivel técnico, podemos resumir o acordo en que a USC pagará trienios ao persoal predoutoral, posdoutoral e contratado con cargo a proxectos a partir do 1 de setembro. Non obstante, quen teña xa dereito a máis dun trienio, só percibirá inicialmente un deles. Ao longo de 2022 incorporarase o pago do segundo, en 2023 o terceiro, en 2024 o cuarto e o resto en 2025.

Con todo, cómpre coller esta información con pinzas ata que vexamos redactado e asinado o texto definitivo do acordo.

Por último, dende a AIC queremos salientar que, de novo, este acordo vén a incidir nunha cuestión de capital importancia: a investigación, en calquera das súas etapas, é un traballo e debe estar recoñecido como tal. A USC é a entidade contratante de todas estas persoas, independentemente de se os seus contratos están cofinanciados por outras entidades, e ten a obriga de asumir calquera custo ou pago adicional que supoña a formalización dos devanditos contratos, como ben recollen as propias convocatorias de axudas públicas.

Dende a AIC esperamos que este acordo sexa a base para o recoñecemento de todos os dereitos pendentes do persoal de investigación e, sobre todo, da plena aceptación de que as tarefas de investigación son traballos que deben ser recoñecidos e remunerados.

Non máis demoras: pola convocatoria de contratos predoutorais na USC

A loita por unhas condicións dignas para as persoas investigadoras atravesa constantemente o percorrido da AIC. Xa hai 4 anos, denunciabamos o retraso nas convocatorias de contratos predoutorais da Xunta de Galicia1. Sinalabamos daquela que tales retrasos daban lugar a un proceso de segregación económica na investigación, propiciando “un importante abandono por parte das persoas que non poden sufragar os seus gastos e a precariedade daquelas que subsisten con escasos medios”, pois ao longo dos anos, a porcentaxe de investigadoras predoutorais da USC que obteñen un contrato a cargo destas convocatorias non chega ao 2%.

Pero non só amosaron ser insuficientes os contratos a cargo das convoctorias predoutorais da Xunta de Galicia. Desde que hai rexistro, a cantidade de persoal predoutoral que non dispón de ningún tipo de contrato na universidade supera o 70%. A realización dunha tese de doutoramento sen financiamento parece ser norma xeral dentro da USC. 

Tras anos de mobilización e traballo constante, no último debate orzamentario a AIC logrou que fosen aprobadas de novo partidas de gasto destinadas a financiar contratos predoutorais propios na USC. Trátase, en termos xerais, dun pequeno paso no camiño que alivia de maneira parcial a desastrosa situación herdada tras décadas de política universitaria infrafinanciada e baseada en criterios empresariais. Así mesmo, desde a AIC entendemos que debe tratarse dun paso cara unha investigación máis democrática, onde o financiamento da mesma sexa decidido baixo criterios académicos e non atendendo a se unha liña de investigación é máis ou menos rendible a curto prazo no mercado. É por iso que, na proposta realizada, entendemos como necesario compensar os nesgos observados nas convocatorias dos programas de contratación do Goberno central e a Xunta de Galicia cun programa que poida favorecer ás áreas de coñecemento e liñas de investigación estruturalmente máis prexudicadas. 

Tras a aprobación por unanimidade no Claustro destas axudas ás contratacións, faise necesaria a aprobación definitiva da súa convocatoria por parte do Equipo de Goberno. Neste sentido, desde a AIC observamos con preocupación como os tempos para facer efectiva esta conquista están a dilatarse, poñendo en perigo que os contratos poidan ser concretados ao comezo do vindeiro curso. Entendendo as dificultades técnicas que poidan ter que afrontar os diferentes servizos da universidade, sinalamos que o diálogo sobre o fondo da convocatoria está na actualidade paralizado. Así mesmo, preocúpanos a posibilidade de que finalmente os criterios para a adxudicación destes contratos non respondan ao espírito da proposta feita pola AIC na cal primaban, por enriba de todo, os criterios de carácter académico. A celeridade mostrada para a convocatoria de contratos de investigadoras distinguidas debe trasladarse tamén ao ámbito da investigación predoutoral.

É por iso que desde a Asemblea de Investigadoras de Compostela entendemos que debemos continuar alerta e firmes para lograr na USC unha convocatoria de contratos predoutorais que responda a criterios científicos. Así mesmo, continuando co fío aberto na campaña #PorUnhaInvestigaciónDemocrática, seguiremos loitando pola mellora das condicións materiais das investigadoras. A participación, o traballo constante e a mobilización son chave para a conquista de novos dereitos e na construción dunha Universidade Digna. Mans á obra.

1 “Denuncian el abandono de investigadores por retrasos en las ayudas”: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/07/19/denuncian-abandono-investigadores-retrasos-ayudas/0003_201707S19C3992.htm 

Convocatoria Asemblea Extraordinaria 7 de xullo

Convocamos a próxima asemblea extraordinaria, e derradeira deste curso académico. Como as restricións xa o volven permitir, alegrámonos de comunicarvos que esta asemblea se vai celebrar de xeito presencial. De todas formas, para facilitar o acceso ás persoas que non estean por Compostela, esta asemblea será retransmitida tamén de xeito telemático.

A asemblea terá lugar o próximo mércores 7 de xullo de 2021, ás 19:00 (a 1ª convocatoria é ás 18:30) na Facultade de Historia (enderezo á retransmisión por Microsoft Teams). A orde do día será a seguinte:

 1. Aprobación, se procede, da acta anterior.
 2. Informe da actividade recente.
  1. Convocatoria propia de contratos predoutorais.
  2. Indemnización por antigüidade (trienios).
  3. Manifestación contra a universidade privada.
  4. Outros asuntos en proceso.
 3. Renovación da Xunta Directiva.
 4. Renovación da Coordinadora.
 5. Propostas, rogos e preguntas.


Se algunha persoa non pode acudir e quere tratar algún tema ou que se comente alguna cuestión en concreto, non dubidedes en escribirnos. Moitas grazas de antemán!