Convocatoria Asemblea 12 de novembro

Convocamos a primeira asemblea deste curso académico 2019/2020 da Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC), que terá lugar o martes 12 de novembro ás 20:00 na aula 8 da Facultade de Xeografía e Historia. A orde do día será a seguinte:

 1. Aprobación da acta anterior.
 2. Presentación da AIC e informes de coordinación.
 3. Problemáticas do persoal predoutoral.
 4. Problemáticas do persoal posdoutoral.
 5. Problemáticas do persoal doutras categorías.
 6. Campaña dos Martes Negros.
 7. Situación da investigación en Galicia.
 8. Instauración da universidade privada no SUG.
 9. Situación actual e perspectivas do movemento estudantil na USC.
 10. Anuncio de actividade do GdT de Xénero: proxección do documental Tódalas mulleres que coñezo (2018) e coloquio posterior sobre feminismo e universidade coa directora e unha das súas protagonistas.
 11. Rogos e preguntas.