A UVigo condenada a aboar o complemento por antigüidade (trienios) a un investigador posdoutoral

Xulgados de Ourense, R. Velázquez. Fonte: Google Maps

Comezan a resolverse as demandas de recoñecemento e aboamento do complemento de antigüidade a investigadores pre- e posdoutorais a raíz da campaña que a Asemblea de Investigadoras de Compostela iniciou a comezos de 2020.

O Xulgado do Social de Ourense vén de estimar a demanda presentada por un compañeiro investigador da UVigo e que foi contratado con financiamento das axudas posdoutorais da Xunta. O investigador, seguindo a información da AIC, demandou á universidade por negarlle o recoñecemento ao seu primeiro complemento de antigüidade (trienio) contrariamente ao recollido no II Convenio Colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades galegas. A xuíza condena á UVigo a aboar a cantidade de 1.339,50 € máis un 10% de intereses por demora en concepto de antigüidade devindicada.

A sentenza é firme e súmase á da compañeira da USC.

Dende a Asemblea de Investigadoras de Compostela queremos agradecer unha vez máis ás persoas valentes que loitan polos dereitos de todas. Grazas por abrirnos camiño ás que vimos detrás.

Tedes a sentenza dispoñible aquí.